petek, 23. oktober 2009

Ukinitev nekaterih točk VEM

S 15.9.2009 se se ukinele nekatere točke VEM, ki so prenehale obstajati zaradi organizacijskih sprememb ali zaradi nevložitve vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje storitev VEM kot točka VEM.

Seznam

Ni komentarjev: