petek, 02. oktober 2009

Predlog izhodišč modernizacije pokojninskega sistema v Sloveniji

Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so predstavili predlog izhodišč za modernizacijo pokojninskega sistema v Sloveniji. Povzetek izhodišč:

Modernizacija pokojninskega sistema

BISTVENE SPREMEMBE V OBVEZNEM POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU

Zakonsko povišanje polne in minimalne starosti in izenačitev pogojev za pridobitev pravic moških in žensk

Kljub večjemu poudarku na »mehkih« pristopih k dvigovanju dejanske upokojitvene starosti, bo potrebno na novo opredeliti polno in minimalno starost. Polno starost bi tako za moške in ženske dvignili na 65 let, minimalno starost za upokojitev pa na 60 let. V Sloveniji imamo, v primerjavi z drugimi evropskimi državami, najnižjo minimalno starost za upokojitev moških 58 let in eno izmed najnižjih za ženske 56 let in 4 mesece. Pri ženskah ima podobno nizko starost za upokojitev žensk le še Romunija (58 let in 4 mesece).

Vzpostavitev spodbudnejše politike bonusov in restriktivnejše politike malusov ter črtanje časovnih bonusov

Trenutno bonusi in malusi ne opravljajo svoje funkcije, ki je spodbujevanje daljšega ostajanja v zaposlitvi in preprečevanje prezgodnjega upokojevanja. Predlagane spremembe maluse in bonuse za kasnejše upokojevanje povečujejo na 0,3 % na mesec pred ali po dopolnjeno polno starostjo. Predlog uvaja dodatni bonus za tiste, ki ostanejo v zaposlitvi tudi po dopolnjeni polni delovni dobi. Vsako nadaljnje leto bi tako državljanom prineslo 2% višjo pokojnino, brez omejitev poviševanja. Prav tako je potrebno razmisliti o črtanju časovnih bonusov, ki so jih bolj ali ne odpravile že vse evropske države. V Sloveniji je namreč možnost časovnih bonusov za vojaščino in otroke močno zmanjševala pozitivne učinke pokojninske reforme iz leta 2000.

Več...

Ni komentarjev: