petek, 16. oktober 2009

Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Vlada je na 45. seji, 24. septembra 2009, podala soglasje k spremembam in dopolnitvam Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest, ki jih je sprejela uprava DARS, d.d. dne 2. septembra 2009.

Novela cenika cestnine sledi določilom Sporazuma o sistemskih prilagoditvah na področju avtoprevozniškega sektorja za zmanjševanje posledic gospodarske in finančne krize, ki je bil dne 26.08.2009 podpisan med Ministrstvom za promet in predstavniki avtoprevozniškega sektorja.

Z novelo cenika cestnine se tako določa prilagoditev višine cestnine glede na obdobje dneva, kar pomeni, da se uvaja dnevna in nočna tarifa za vožnjo vozil cestninskega razreda R3 in R4 po cestninskih cestah. Dnevna tarifa, ki je določena s faktorjem prilagoditve 0,875 glede na višino cestnine po veljavnem ceniku in se bo obračunavala vse dni v tednu v času med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer. Nočna tarifa, ki je določena s faktorjem prilagoditve 0,8 glede na višino cestnine po veljavnem ceniku in se bo obračunavala vse dni v tednu v času med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Navedena ukrepa (dnevna in nočna tarifa) sta prehodnega značaja in bosta veljala do vzpostavitve sistema prilagajanja višine cestnine glede na EURO emisijski razred vozila.

Več...

Ni komentarjev: