petek, 04. september 2009

Zakon o tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-1-UPB6)

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10.08.2009

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o tujcih, ki obsega:

– Zakon o tujcih – ZTuj-1 (Uradni list RS, št. 61/99 z dne 30. 7. 1999),
– Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb (Uradni list RS, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1A (Uradni list RS, št. 87/02 z dne 17. 10. 2002),
– Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1B (Uradni list RS, št. 93/05 z dne 21. 10. 2005),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1C (Uradni list RS, št. 79/06 z dne 27. 7. 2006),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča – ZPPreb-B (Uradni list RS, št. 111/07 z dne 5. 12. 2007),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1D (Uradni list RS, št. 44/08 z dne 7. 5. 2008) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – ZTuj-1E (Uradni list RS, št. 41/09 z dne 1. 6. 2009).

Več...

Ni komentarjev: