petek, 11. september 2009

Letno poročilo Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2008

Vlada je na redni seji 3. septembra 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Letno poročilo Javnega sklada RS za podjetništvo za leto 2008.

Sklad je osrednja javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za razvojne investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Republiki Sloveniji.

Kot izvajalska institucija Ministrstva za gospodarstvo za finančno podporo podjetniškemu sektorju v Sloveniji vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojno-širitvene investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji, pri tem pa tesno sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami, kot so poslovne banke, Evropski investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem.

Od leta 2004 Ministrstvo za gospodarstvo usmerja v podjetniški sektor prek Sklada tudi evropska strukturna sredstva za razvojne investicije v podjetniškem sektorju, še posebej iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in CIP programa.

V letu 2008 je začel veljati nov Zakon o javnih skladih, ki je prinesel kar nekaj vsebinskih in organizacijskih novosti, Sklad pa bo svoje poslovanje in interne akte z novimi določili uskladil v roku enega leta od uveljavitve tega zakona.

Več...

Ni komentarjev: