sreda, 02. september 2009

Nova uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo

Vlada je na dopisni seji 12. avgusta 2009 sprejela uredbo o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo.

Sprejeta uredba med drugim uvaja Shemo šolskega sadja, ki je nov ukrep EU v okviru pomoči v sektorju sadja in zelenjave. V praksi bodo šole, ki se bodo vključile v shemo, lahko pridobile finančno pomoč EU in Slovenije za nabavo svežega sadja in zelenjave v šolah, ki ga bodo nato brezplačno razdeljevali otrokom.

Pomoč se bo začela izplačevati v prihodnjem letu za obdobje sheme, ki traja od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2010. Slovenija za to obdobje načrtuje do 558.934 EUR proračunskih sredstev. Vrednost pomoči EU za Slovenijo predstavlja 419.200 EUR oz. 75 %, preostalih 25 % oz. 139.733 EUR pa bo zagotovila država. Natančna višina EU sredstev bo določena s strani Evropske komisije na podlagi pripravljene slovenske letne strategije sheme šolskega sadja.

Več...

Ni komentarjev: