torek, 22. september 2009

Odgovor na poslansko vprašanje glede višine trošarin na pogonska goriva

Vlada je na redni seji 10. septembra 2009 odgovorila na pisno poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa glede višine trošarin na pogonska goriva. Vprašanje poslanca se nanaša na višino cen in trošarin na pogonska goriva v Sloveniji in zmanjšanje prodaje goriva, zlasti v obmejnih območjih. Vlada v odgovoru navaja informacijo o gibanju cen pogonskih goriv v zadnjem letu in pol in pojasnjuje oblikovanje le-teh in trošarinske politike na tem področju.

Vlada pojasnjuje, da pri oblikovanju primerne trošarinske politike v Sloveniji se lovi ravnotežje med zahtevami evropske zakonodaje, cilji ekonomske politike vlade in trenutno gospodarsko situacijo. Upoštevati pa je potrebno še nekatere druge vidike, nenazadnje tudi težnjo po manjšanju obremenjevanja okolja, ki postaja vse bolj pomembna, tako v svetu kot pri nas. Določena višina trošarine je zato vedno rezultat premisleka o ustreznem uravnoteženju med temi dejavniki.

Več...

Ni komentarjev: