torek, 15. september 2009

Javni razpis »INOVACIJSKI VAVČER«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti industrijskih raziskav v sklopu izvedbe posameznega inovacijskega projekta podjetja, ki zajemajo stroške pogodbenih raziskav in/ali stroške prenosa tehničnega znanja v mikro in mala podjetja v Republiki Sloveniji.

Upravičeni prejemniki sredstev so mikro in mala podjetja. Ostali pogoji za sodelovanje so navedeni v točki I.7 Razpisne dokumentacije.

Odpiranje vlog:

  • 24. avgust 2009
  • 24. september 2009
  • 15. oktober 2009

Višina sofinanciranja za vse kategorije podjetij je enaka in znaša 60 % upravičenih stroškov.

Več...

Ni komentarjev: