torek, 01. september 2009

Vračilo trošarine za komercialni namen

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-H), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 41/09, uvaja pravico do vračila dela plačane trošarine za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni namen. Podrobnejši način vračila trošarine je določen v Pravilniku o vračilu trošarine za komercialni namen (Uradni list RS, št. 52/09).

Uporaba goriva v komercialni namen
Šteje se, da je plinsko olje, nabavljeno v Sloveniji, porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni namen:

  • če je porabljeno za prevoz blaga za plačilo ali za lasten račun, z lastnimi ali z najetimi registriranimi motornimi vozili ali tovornjaki s prikolico, ki so namenjeni izključno cestnemu prevozu blaga in je njihova največja dovoljena masa najmanj 7,5 tone;
  • če je porabljeno za prevoz potnikov (linijski, izredni) z motornimi vozili kategorije M2 ali M3 skladno s Pravilnikom o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09).

Upravičenci do vračila
Upravičenci so osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost in imajo sedež v državah članicah EU ali državah članicah EFTE.

Višina vračila
Višina vračila je razlika med zneskom povprečne trošarine, ki jo za posamezno obdobje ugotovi minister za finance, in najnižjim dovoljenim zneskom trošarine v skladu z direktivo Sveta 2003/96/ES (302 € za 1000 litrov do 31. 12. 2009 ter 330 € za 1000 litrov od 1.1. 2010), vendar največ 130 € na 1000 litrov (0,13 € na liter).

Več...

Ni komentarjev: