sreda, 16. september 2009

Pravilnik o delovodskih in poslovodskih izpitih

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28.08.2009

Ta pravilnik določa pogoje in postopek opravljanja delovodskega oziroma poslovodskega izpita, imenovanje, sestavo in pristojnosti izpitnih odborov, varstvo pravic kandidatov v izpitnem postopku ter dokumentacijo o izpitih.

Več...

Ni komentarjev: