ponedeljek, 28. september 2009

Vlada sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti 282. člena Zakona o pravdnem postopku

Vlada je na seji 3. septembra 2009 sprejela mnenje o zahtevi Okrožnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti drugega odstavka 282. člena Zakona o pravdnem postopku in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Okrožno sodišče v Ljubljani meni, da je drugi odstavek 282. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v nasprotju s 23. členom Ustave Republike Slovenije (pravico do sodnega varstva) in s 14. členom ustave (enakost pred zakonom) oziroma njegovo posebno obliko, izraženo v 22. členu ustave (enako varstvo pravic). Vlagatelj še meni, da je v izpodbijani določbi predpisana sankcija nesorazmerna s ciljem zakonodajalca, to je zagotoviti koncentracijo in hitrost postopka, ter da pomeni kršitev pravice do izjave stranke v postopku.

Več...

Ni komentarjev: