petek, 25. september 2009

Vlada o poslanskem vprašanju glede prejemanja denarnih nadomestil bivših poslancev in ministrov

Vlada je na seji 10. septembra 2009 sprejela odgovor vprašanje poslanca Državnega zbora Zmaga Jelinčiča glede prejemanja denarnih nadomestil bivših poslancev in ministrov.

Poslanec DZ Zmago Jelinčič je na Vlado RS naslovil vprašanje glede prejemanja denarnih nadomestil bivših poslancev. Uvodoma Vlada RS pojasnjuje, da pravice poslancev po prenehanju mandata ureja Zakon o poslancih (Uradni list RS, 48/92, 15/94, 19/94, 15/03, 123/04, 90/05, 112/05 -upb2), in sicer zakon določa:

  • v 37. členu , da ima poslanec, ki je bil do izvolitve v delovnem razmerju, pravico, da se v treh mesecih po prenehanju poslanskega mandata vrne na delo, ki ga je opravljal, ali na drugo delo, ki ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe,

  • v 38. členu pa, da ima poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, pravico do nadomestila plače v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo, dokler se ne zaposli oziroma dokler ne izpolni pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, vendar najdlje eno leto od prenehanja mandata. Pravica do nadomestila se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, vendar najdlje še za eno leto.

Več...

Ni komentarjev: