sreda, 02. september 2009

Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati specializirane prodajalne za promet z zdravili na drobno, in o postopku ugotavljanja teh

Uradni list RS, št. 64/2009 z dne 10.08.2009

Ta pravilnik določa posebne pogoje, ki jih morajo glede osebja, prostorov, opreme, dokumentacije in vodenja evidenc, poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi o trgovini, izpolnjevati pravne ali fizične osebe za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na drobno v specializirani prodajalni, in postopek ugotavljanja teh pogojev, postopek za spremembo pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje za promet na drobno z zdravili, ter odvzem tega dovoljenja.

Več...

Ni komentarjev: