torek, 22. september 2009

Vlada ministrstva zadolžila, da pregledajo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s poslovodnimi organi v podjetjih, v katerih je država lastnik

Vlada je na seji 10. septembra 2009 sklenila in naložila ministrstvom, da ob sodelovanju predstavnikov Republike Slovenije kot ustanoviteljice ali lastnice v svetih, nadzornih svetih in upravnih odborih javnih zavodov, javnih skladov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij in drugih gospodarskih družb, v katerih je država edini ali večinski lastnik, pregledajo pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s poslovodnimi osebami oziroma predsedniki in člani uprav.

Več...

Ni komentarjev: