petek, 04. september 2009

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 07.08.2009

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 48/09) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev.

Več...

Ni komentarjev: