petek, 25. september 2009

Vlada sprejela odgovor na pobudo v zvezi z vprašanjem neprimerne nastanitve tujih delavcev

Vlada je na seji 3. septembra 2009 sprejela odgovor na pobudo državnega svetnika Antona Peršaka v zvezi z vprašanjem neprimerne nastanitve tujih delavcev.

Državni svetnik Anton Peršak je na Vlado RS naslovil pobudo v zvezi z vprašanjem neprimerne nastanitve tujih delavcev. V pobudi državni svetnik predlaga, da se Vlada RS v celoti čim prej odzove na vse bolj pogost pojav ustanavljanja neke vrste nelegalnih samskih domov za tuje delavce oziroma izigravanje predpisov o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju in predpisov, ki urejajo vprašanje začasnega ali stalnega bivališča, nastanitev ljudi v neprimernih objektih.

Primerna nastanitev oziroma vprašanje ustreznega bivanja tujih delavcev je v zadnjih letih predvsem zaradi velikega povečanja zaposlovanja tujih delavcev, kot posledica velikih potreb gospodarstva, postala izrazito izpostavljena problematika. Da morajo imeti delavci migranti dostop do ustreznih pogojev nastanitve, se je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve zavedalo že pri oblikovanju usmeritev osnutka Strategije ekonomskih migracij, kot enemu izmed ključnih strateških dokumentov na področju oblikovanja celovite migracijske politike.

Več...

Ni komentarjev: