ponedeljek, 14. september 2009

Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta SPS

Vlada je na redni seji 3. septembra 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada RS za podjetništvo ter dala soglasje k Splošnim pogojem poslovanja Javnega Sklada RS za podjetništvo.

Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega akta Javnega sklada RS za podjetništvo ter Splošni pogoji poslovanja so pripravljeni v skladu z novim Zakonom o javnih skladih (ZSJ-1).
Bistvena novost novega ZJS-1 je v načinu sprejemanja splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada, in sicer jih sprejme nadzorni svet, ustanovitelj pa da soglasje.

Več...

Ni komentarjev: