četrtek, 03. september 2009

Pravilnik o evidenci o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba, in o ravnanju s podatki, ki so izločeni

Ta pravilnik ureja obliko in način vodenja Evidence o kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna davčna služba ter ravnanje s podatki, ki so izločeni iz EKrDDP. EKrDDP vodijo davčni uradi.

EKrDDP vsebuje informacije o zbiranju, obdelovanju, dajanju, uporabi, shranjevanju in hranjenju osebnih in drugih podatkov, ki jih Davčna uprava Republike Slovenije upravlja in obdeluje pri preprečevanju in odkrivanju kršitev davčnih in drugih predpisov ter vodenju postopkov o prekršku in preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj.

Več...

Ni komentarjev: