četrtek, 24. september 2009

Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št.II)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja. Sofinanciranje predmeta razpisa se izvaja v dveh ločenih sklopih, in sicer:

  • SKLOP A: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz univerz in raziskovalnih organizacij zaposlili v gospodarstvu (podjetjih) za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela.
  • SKLOP B: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz velikih podjetij zaposlili v mikro, malih in srednje velikih podjetjih za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela.

Upravičeni prejemniki sredstev razpisa so:

  • SKLOP A: gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06-popr., 26/07 - ZSDZ-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07- ZTFI, (100/2007 in 69/08 popr.), 10/2008, 68/2008) - v nadaljevanju ZGD-1.
  • SKLOP B: mikro, mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki, registrirani po ZGD-1.

Roki za oddajo vlog so:

  • za prvo odpiranje: 09.06.2009 do 12.00 ure
  • za drugo odpiranje: 28.08.2009 do 12.00 ure
  • za tretje odpiranje: 20.11.2009 do 12.00 ure
  • za četrto odpiranje: 22.02.2010 do 12.00 ure
  • za peto odpiranje: 20.04.2010 do 12.00 ure.

Več...

Ni komentarjev: