ponedeljek, 14. september 2009

Boleznine

Usklajevanje osnove za nadomestilo plače od 1.7.2009 dalje

Osnove za nadomestilo plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja usklajujejo dvakrat letno, in sicer:

  • prvič v mesecu juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar - junij tekočega leta in
  • drugič v mesecu januarju z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju julij - december preteklega leta.

Osnova za nadomestilo plače se usklajuje le v primeru, da ima zavarovanec osnovo za nadomestilo plače najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti.

Količniki valorizacije

Obračun boleznin

Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil

Več o bolezninah

Tematiko nadomestil plače zaradi zadržanosti od dela zaradi bolezni obravnavamo tudi v samostojnem e-seminarju z naslovom Boleznine, kjer poleg splošnih informacij obravnavamo še podlage za izračun, postopek uveljavljanja, in praktične primere obračuna nadomestila.

V e-seminarju Obračunavanje plač in ostalih osebnih prejemkov pa boleznine obravnavamo v dveh poglavjih:

1.5 Nadomestilo plače

4.2.2 Enostaven obračun plače z upoštevanjem nadomestila za bolniško odsotnost

Nekaj tem na forumu

Ni komentarjev: