torek, 25. avgust 2009

Zakoni v pripravi

Pripravili smo pregled predlogov zakonov in pravilnikov, ki so bili v zadnjem času objavljeni v Poročevalcu državnega zbora ali na spletnih straneh ministrstev.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o dohodnini - prva obravnava V Poročevalcu Državnega zbora RS številka 104/2009 z dne 6.8.2009 je objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o dohodnini.

Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala Na spletni strani Ministrstva za finance je 10.8.2009 objavljen Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napov

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B) - prva obravnava - EPA 522-V V Poročevalcu Državnega zbora številka 102/2009 je bil 27.7.2009 objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B) - prva obravnava - EPA 522-V

Sprejet predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost Vlada RS je 23. julija 2009 sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost (ZJShemFOGKD) - prva obravnava V Poročevalcu DZ št. 102/2009 je bil 27.7.2009 objavljen Predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije za fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali kmetijsko dejavnost (ZJShemFOGKD) - prva obravnava.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij V Poročevalcu DZ števlika 103/2009 je objavljen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij.

Ni komentarjev: