petek, 07. avgust 2009

Pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem obrazca REK-1 ob izplačilu dohodkov po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku

Pojasnilo DURS, št. 4210-132/2009, 2. 7. 2009

V tem dopisu navajamo pojasnila v zvezi z izplačili po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku – ZUDDob (Uradni list RS, št. 25/2008) z vidika izpolnjevanja podatkov v obrazcu REK-1, katerega izplačevalci predložijo davčnemu organu na dan izplačila:

  • dohodka v obliki pripadajočega zneska dobička na podlagi denarne sheme,
  • dohodka, ki se izplača v denarju na podlagi delniške sheme – ostanek dohodka.

Več...

Ni komentarjev: