četrtek, 27. avgust 2009

Popravek nepravilno obračunanega DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-150/2009-2, 19. 6. 2009

Davčni zavezanec sprašuje, kako popraviti nepravilno izpeljan postopek obračuna DDV iz leta 2005 od opravljenih storitev sanacije škode zaradi nekvalitetnega premaza, ki je povezan z zahtevkom za vračilo DDV davčnemu zavezancu v drugi državi članici, sicer prejemniku računa z nepravilno obračunanim DDV.

Dobavitelj premaza je davčni zavezanec A s sedežem v drugi državi članici, ki je premaz dobavil davčnemu zavezancu B s sedežem v Sloveniji, ta pa drugemu davčnemu zavezancu C s sedežem v Sloveniji, ki je končni prejemnik in uporabnik tega premaza. Zaradi nekvalitetnega premaza, je pri davčnem zavezancu C prišlo do poškodbe na stroju. Davčni zavezanec C je poškodbo saniral in za storitev popravila izdal davčnemu zavezancu B račun z obračunanim DDV. Davčni zavezanec B je te stroške zaračunal svojemu dobavitelju A iz druge države članice in na računu prikazal še vrednost nadomestne dobave premaza, ter na celotno vrednost obračunal DDV.

V postopku odločanja o vračilu DDV davčnemu zavezancu A iz druge države članice, je II. stopenjski organ potrdil odločitvi davčnemu organu, da se zahteva za vračilo DDV zavrne, ker je bil DDV na računu davčnega zavezanca B nepravilno obračunan. Razlog za zavrnitev zahtevka je vsebina transakcije, ki je ni mogoče obravnavati kot opravljanje storitev in dobavo blaga za plačilo, temveč kot odškodnino, ki pa ni predmet DDV.

Davčnega zavezanca konkretno zanima, kako popraviti nepravilno obračunan DDV iz leta 2005 in ali popravke izvedeta oba davčna zavezanca (B in C) s sedežem v Sloveniji. V nadaljevanju odgovarjamo:

Popravek obračunanega DDV izvedeta oba davčna zavezanca s sedežem v Sloveniji, ki sta na računu nepravilno obračunala DDV.

Davčni zavezanec B popravi nepravilno obračunan DDV, ko je prejel pisno obvestilo, da je zahteva za vračilo DDV pravnomočno zavrnjena.

Davčni zavezanec C popravi obračunan DDV, ko je prejel pisno obvestilo davčnega zavezanca B, da ta ni odbil DDV oziroma je ustrezno popravil (zmanjšal) nepravilno odbit DDV.

Več...

Ni komentarjev: