sreda, 12. avgust 2009

REK-1: pravica do delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo!

Zakon o delnem povračilu nadomestila plače (ZDPNP), med drugim predvideva 'pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plač delavcem na začasnem čakanju na delo'. V skladu s tem zakonom ima delavec v času začasnega čakanja na delo pravico do nadomestila plače v višini 85% osnove za nadomestilo, ki je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer nezagotavljanja dela s strani delodajalca. Od tega 35 % krije delodajalec, preostalih 50 % se zagotovi iz proračuna Republike Slovenije.

Več...

Ni komentarjev: