četrtek, 20. avgust 2009

Spremembe Zakona o društvih in seznam upravičencev do donacij za leto 2009

V današnjih novičkah smo se podrobneje posvetili spremembam Zakona o društvih ter objavi seznama upravičncev do donacij za leto 2009.

Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2009
Uradni list RS, št. 61/2009 z dne 31.07.2009

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1A)
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27.07.2009

Novosti Zakona o društvih

Spremembe Zakona o društvih
Sprememba Zakona o društvih je nujna predvsem zaradi uskladitve zakona z odločbo Ustavnega sodišča, ob tem pa je bil usklajen tudi z drugimi zakoni in sicer z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07), Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1).

Ni komentarjev: