torek, 18. avgust 2009

Predlog za določitev razreza odhodkov za pripravo predlogov proračunov RS za leti 2010 in 2011

Vlada je na redni seji 27. julija 2009 obravnavala osnutek proračunskega memoranduma za leta 2010 do 2013 in sprejela zgornjo mejo proračunskih odhodkov za leti 2010 in 2011, ter zgornjo mejo proračunskega primanjkljaja in sprejela fiskalno pravilo.

Fiskalno pravilo.
Za boljše obvladovanje javnofinančnih odhodkov je vpeljano fiskalno pravilo, čeprav vlado k temu ne zavezuje noben zakon ali druga pravna podlaga. S fiskalnim pravilom je vlada določila zgornjo nominalno raven odhodkov državnega proračuna, ki ga ne bo mogoče preseči. Cilj fiskalnega pravila je, da proračunski odhodki iz domačih proračunskih virov (brez odhodkov, ki se financirajo iz sredstev Proračuna EU), vse do leta 2011 ostanejo nominalno na ravni leta 2009.

Več...

Ni komentarjev: