ponedeljek, 17. avgust 2009

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Uradni list RS, št. 55/2009 z dne 17.07.2009

Delavcem pripada regres za letni dopust za leto 2009 v znesku 750 €. Podjetja lahko, v primeru nelikvidnosti, izplačajo regres v višini 700 € do 30. 6. 2009 in še dodatnih 50 € do 1. 11. 2009.

Ta aneks velja od 1. 7. 2009.

Več...

Ni komentarjev: