sreda, 19. avgust 2009

Poročilo o dodeljenih finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije v letu 2008

Vlada se je na redni seji 23. julija 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo seznanila s Poročilom o dodeljenih finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije v letu 2008.

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2007 in 2008 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/07, 4.5.2007. Javni razpis je bil dvoleten in se je zaključil z zadnjim odpiranjem 9.9.2008.

Namen javnega razpisa je bil spodbuditi začetne investicije in povečati privlačnost Slovenije za tuje neposredne investicije z znižanjem vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicije bodo v skladu s ponudbo na trgu dela v Sloveniji zagotavljale nova delovna mesta (predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo), prispevale k prenosu znanja in tehnologij, k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji, k skladnejšemu regionalnemu razvoju in k povečanju sinergijskih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.

Cilj javnega razpisa je bil odpreti 1000 novih delovnih mest v obdobju treh let od dodelitve spodbude.

Več...

Ni komentarjev: