petek, 07. avgust 2009

Davčna obravnava izčlenitve

Pojasnilo DURS, št. 4200-137/2008-5, 3. 7. 2009

V zvezi z institutom izčlenitve davčni zavezanci postavljajo vprašanja, kako davčno obravnavati izčlenitev glede na to, da je Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 78/08 in 5/09; ZDDPO-2) posebej ne ureja.

Več...

Ni komentarjev: