četrtek, 13. avgust 2009

Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO)

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24.07.2009

S tem zakonom se zaradi izboljšanja socialne varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter tujk in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ureja upravičence ter izplačilo posebnega dodatka za socialno ogrožene, znesek, način in rok za izplačilo.

Več...

Ni komentarjev: