sreda, 19. avgust 2009

Vlada podprla izvedbo projekta vzpostavitve spletnega orodja »predlagam.vladi.si«

Vlada je na seji 23. julija 2009 potrdila vzpostavitev spletnega orodja »predlagam.vladi.si«, ki ga je predlagal in s katerim bo upravljal Urad Vlade RS za komuniciranje.

Projekt »predlagam.vladi.si« je del širših naporov za vključitev državljanov v procese oblikovanja vladnih politik in ukrepov. Projekt odpira nov komunikacijski kanal med državljani in državo ter med državljani samimi. Osnovni namen projekta je prebivalce Slovenije spodbuditi k posredovanju mnenj, pobud in predlogov za ureditev določenih vsebinskih vprašanj. Na ta način želimo predvsem doseči večjo participacijo posameznikov in civilne družbe pri oblikovanju vladnih politik ter okrepiti dialog med civilno družbo in državo.

Več...

Ni komentarjev: