četrtek, 27. avgust 2009

Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni namen

Uradni list RS, št. 52/2009 z dne 08.07.2009

Ta pravilnik določa pogoje za vračilo trošarine za plinsko olje iz dvajsetega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09 in 41/09), ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni namen, način vračila trošarine, vsebino in obliko pisnega pooblastila iz dvaindvajsetega odstavka 54. člena zakona, vsebino zahtevka za vračilo in vsebino prilog k zahtevku ter evidence, ki jih mora voditi kupec plinskega olja.

Več...

Ni komentarjev: