petek, 21. avgust 2009

Vlada o seznamu predpisov za izvedbo prve faze programa znižanja administrativnih bremen

Vlada se je seznanila z informacijo o seznamu zakonov, ki so potrebni za izvedbo prve faze Akcijskega programa znižanja administrativnih bremen za obdobje do leta 2012.

Vlada je dne 07.05.2009 sprejela Program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 in naložila resornim ministrstvom, da program realizirajo v predpisanih rokih in tako znižajo administrativna bremena v višini 25 odstotkov najkasneje do novembra 2012. Vlada RS je pooblastila Stalno medresorsko delovno skupino za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir, da do 30. junija 2009, na podlagi predlogov resornih ministrstev in zainteresirane javnosti, določi seznam predpisov, ki so potrebni za izvedbo Akcijskega programa, in do 10. julija 2009 o tem seznani Vlado Republike Slovenije.

Več...

Ni komentarjev: