ponedeljek, 31. avgust 2009

Javni razpis za izvajanje razvojno investicijskih projektov ter spodbujanje prezaposlitev in samozaposlovanja

Predmet javnega razpisa je financiranje in sofinanciranje že začetih razvojno investicijskih projektov za krepitev dolgoročne konkurenčnosti podjetij ter spodbujanje prezaposlovanja in samozaposlovanja zaposlenih. Sestavljen je iz treh sklopov:

  1. Razvojno investicijski projekti
  2. Prezaposlovanje delavcev
  3. Samozaposlitev

Prvi možni datum za oddajo vloge na pošto je bil v ponedeljek 17. 8. 2009.
Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Datumi odpiranja vlog in roki za oddajo vlog:

  • prvi datum odpiranja vlog za vse tri sklope je 26. 8. 2009, rok za oddajo vloge po pošti je 21. 8. 2009,
  • za sklopa 2 in 3 pa so predvidena še dodatna odpiranja vlog:
  • Odpiranje 15. 10. 2009, rok za oddajo vloge 12. 10. 2009.
  • Odpiranje 13. 11. 2009, rok za oddajo vloge 10. 11. 2009.
  • Odpiranje vlog v letu 2010 bo vsakega 5. v mesecu (kolikor 5. v mesecu ni delovni dan, se šteje za rok odpiranja prvi naslednji delovni dan), rok za oddajo vlog je 1. dan v mesecu.

Več...

Ni komentarjev: