četrtek, 20. avgust 2009

Posebni dodatek za socialno ogrožene bo večini izplačan že avgusta

V soboto, 25. julija 2009, je v veljavo stopil Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene, na podlagi katerega bo za izboljšanje socialne varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter tujk in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, posebni dodatek za socialno ogrožene v višini od 80,00 do 200,00 evrov večini upravičencev izplačan že v avgustu, in ne v septembru, kot je bilo sprva predvideno. Na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bil zakon sprejet po nujnem postopku, v veljavo pa je stopil v najkrajšem možnem času.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo z namenom izboljšanja socialne varnosti najbolj ogroženih prebivalcev Republike Slovenije zagotovilo izplačilo posebnega dodatka za socialno ogrožene že v mesecu avgustu. Predvideva se, da bo večina upravičencev sredstva dejansko prejela 31. avgusta, in ne v septembru, kot je bilo napovedano.

Več...

Ni komentarjev: