ponedeljek, 16. marec 2009

Vlada podala Mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Vlada je na seji 26. februarja 2009 podala Mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Vlada nasprotuje spremembi ZDDPO-2, kot je predlagana v zakonu, oziroma meni, da predlog zakona v danem trenutku ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

V predlogu Zakona o spremembah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb so predlagani naslednji ukrepi:

  • olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva (v višini 30% investiranega zneska, vendar največ v višini davčne osnove in brez zgornje omejitve) in višja olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj;
  • znižanje splošne davčne stopnje (za leto 2008 - 20% od davčne osnove, za leto 2009 19% in za leto 2010 ter za nadaljnja leta 18%);
  • odprava davčnega odtegljaja od kreditov, ki jih pravne osebe najemajo s poroštvom RS.

Več...

Ni komentarjev: