četrtek, 12. marec 2009

Računi, ki jih izdajajo zobozdravniki

Pojasnilo DURS, št. 4230-49/2009, 11. 2. 2009

Prejeli smo vprašanje glede vsebine računov, ki jih izdajajo zobozdravniki. V zvezi s tem odgovarjamo:

Ali z davčnega vidika zadostuje, da zobozdravnik napiše na račun »zobozdravstvena storitev« in znesek oziroma, ali je treba račun specificirati?

Zobozdravstvena storitev mora biti na računu natančneje opisana in sicer mora biti iz opisa razvidna posamezna vrsta zobozdravstvene storitve. Opis storitve mora biti tako natančen, da tretja oseba, ki ni sodelovala v poslovnem dogodku, na podlagi računa popolnoma jasno in brez kakršnihkoli dvomov spozna naravo in obseg opravljene storitve. Na računu ni treba navajati specifikacije porabljenega materiala ali dela.

Več...

Ni komentarjev: