sreda, 25. marec 2009

Novičke - 9. marec 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 9. marcem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Program za preračun poslovnega izida za leto 2008 (s koeficientom 2,1%)
Tudi letos smo pripravili program za preračun poslovnega izida.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Uveljavljanje splošne in posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v davčnem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti – novo pojasnilo
Pojasnilo DURS, št. 4212-9/2009, 3. 2. 2009

Podatki za obračun plač za februar 2009

Kopiranje osebne izkaznice in potnega lista
Upravljavci zbirk osebnih podatkov smejo osebne izkaznice kopirati samo v primerih, ki jih določa zakon.
Osebno izkaznico lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje identitete državljana v konkretnem postopku...

Davčna obravnava spletnega oglaševanja
Pojasnilo DURS, št. 4200-69/2008, 2. 7. 2008

Razlaga Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS)
Uradni list RS, št. 3/2009 z dne 16.01.2009
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2009
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27.02.2009

Sprememba trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 19. 2. 2009 sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarine za pivo, vmesne pijače in etilni alkohol in povečala zneske trošarine.

Tečajna lista z dne 31. 12. 2008

Davčni obračun in letno poročilo zasebnikov (2008)
Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna in letnega poročila zasebnikov, zato smo zbrali nekaj povezav, ki vam bodo v pomoč pri pripravi.

Obvestilo o objavi nove, popravljene različice programa Silvester Pelias (ver 3.0.0.50) in Fineus (ver 3.0.0.50)
Objavljena nova, popravljena različica programa Silvester Pelias (ver 3.0.0.50).

Elektronsko podpisovanje letnih poročil

Dopolnjen obrazec DOHDEJ za leto 2008
Uradni list 16/2009 z dne 27.2.2008

Borzna tečajnica na dan 31.12.2008

Indeksi cen življenjskih potrebščin, februar 2009
Inflacija v februarju 0,5-odstotna, letna rast cen 2,1-odstotna.

Povprečna letna stopnja davkov in prispevkov 2008 (predlog)
Na spletni strani Ministrstva za finance je objavljen Predlog Povprečne letne stopnje davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji.

Opravljam dejavnost vendar imam certifikat izdan na fizično osebo. Kaj lahko naredim?

Predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 – za podjetje v likvidaciji
Pojasnilo DURS, št. 4200-45/2009-2, 20. 2. 2009

Ni komentarjev: