petek, 20. marec 2009

Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2009

S tem sklepom se določijo območja z višjo stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pravnim in fizičnim osebam tega območja omogoča prednostno vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja.

Več...

Ni komentarjev: