torek, 17. marec 2009

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 33/2007).

POMEMBNO: Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo osebne gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ustanovljeni v zadnjem poslovnem letu, ki še niso začeli poslovati in v predloženem letnem poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Namesto letnega poročila brez podatkov lahko predložijo AJPES izjavo, da še niso začeli poslovati.
Nadomestila za javno objavo letnega poročila ne plačajo pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava – nepridobitne organizacije in društva.

Več...

Ni komentarjev: