četrtek, 05. marec 2009

Obdavčevanje profesorjev in raziskovalcev – izvajanje mednarodnih pogodb

Pojasnilo DURS, št. 4217-7/2008, 10. 2. 2009

  1. Obdavčitev tujih profesorjev in raziskovalcev po nacionalni zakonodaji
    Slovenski visokošolski zavodi in raziskovalne organizacije pogosto zaposlujejo tuje profesorje in raziskovalce, ki so nerezidenti Republike Slovenije in tako zavezani za plačilo dohodnine od dohodkov, ki imajo vir v Sloveniji...

  2. Uporaba konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja – uveljavljanje ugodnosti nerezidentov, ki dosegajo dohodke v Sloveniji
    V kolikor ima Slovenija z državo rezidentstva prejemnika dohodka (t.j. profesorja in raziskovalca) sklenjeno konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (v nadaljevanju: konvencija), imajo določbe konvencij pri obdavčevanju dohodkov profesorjev in raziskovalcev prednost pred nacionalno zakonodajo...

  3. Davčna obravnava profesorjev in raziskovalcev, rezidentov Slovenije, ki dosegajo dohodke v tujini
    Kljub ugodnosti iz konvencije, ki profesorjem in raziskovalcem, rezidentom ene države pogodbenice, omogoča oprostitev obdavčitve v drugi državi pogodbenici za dohodke, ki jih dosežejo z opravljanjem dejavnosti poučevanja ali raziskovanja v tej drugi državi, se takšni dohodki obdavčijo v državi rezidentstva profesorja in raziskovalca...

Več...

Ni komentarjev: