petek, 20. marec 2009

Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Ta uredba ureja plače in druge prejemke javnih uslužbencev na diplomatskih predstavništvih, konzulatih in uradih Republike Slovenije v tujini, pripadnikov Slovenske vojske na mednarodnih in drugih vojaških dolžnostih v ali pri skupnih poveljstvih ali enotah mednarodnih organizacij, drugih organih, predstavništvih ali službah mednarodnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: predstavništva), ter drugih javnih uslužbencev, ki so napoteni na delo v tujino.

Več...

Ni komentarjev: