sreda, 11. marec 2009

DURS bistveno povečal svojo učinkovitost

Vlada je na seji 19. februarja 2009 obravnavala Informacijo o problemih pri pobiranju davkov in prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Davčna uprava je v zadnjih treh letih na področju izvršbe bistveno povečala svojo učinkovitost. Skupaj je v devetih letih izterjala 2,606 milijarde EUR oz. 8,69 milijonov EUR na zaposlenega v izterjavi. Primerjava izterjanega davčnega dolga med letom 2007 in 2008 pokaže, da se je izterjava povečala kar za 22,6 odstotkov.

Javno-finančni prihodki (JFP) so se v devetih letih povišali za 2,35 krat, izterjani dolg se je povečal za 3,93 krat, višina celotnega davčnega dolga pa se je povišala samo za 35%. V enakem obdobju se je znesek pobranih prispevkov za ZZZS povečal za 75,8%, dolg pa zvišal le za 37%.

Več...

Ni komentarjev: