torek, 24. marec 2009

Davčni obračun in letno poročilo za leto 2008 za gospodarske družbe

V tokratnih novičkah smo pod drobnogled vzeli davčni obračun ter letno poročilo za gospodarske družbe.

AJPES - letno poročilo
Letno poročilo, ki ga predložite AJPES, se šteje kot priloga k davčnemu obračunu, zato vam ga ni treba pošiljati še na DURS, morate pa v davčnem obračunu to izrecno navesti.

Cenik za javno objavo letnih poročil za leto 2008
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo ob predložitvi letnega poročila za javno objavo (na spletnem portalu AJPES) plačati AJPES nadomestilo, določeno s Tarifo nadomestil za storitve, ki jih AJPES opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah.

Program AJPES za vnos letnih poročil za leto 2008
Na spletni strani AJPESa je objavljen program za vnos letnih poročil za leto 2008.

Navodilo o spremembi Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb ...
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30.01.2009

Elektronsko podpisovanje letnih poročil

Program za preračun poslovnega izida za leto 2008 (s koeficientom 2,1 %)
Tudi letos smo pripravili program za preračun poslovnega izida.

Pravilnik o davnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (2008)
S tem pravilnikom se določa obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb, metodologija za izpolnjevanje obrazca, priloge k obrazcu, metodologija za izpolnjevanje prilog (davčni obračun) in način predložitve davčnega obračuna davčnemu organu.

Silvester Fineus - program za vnos podatkov za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Obvestilo o objavi nove, popravljene različice programa Silvester Pelias (ver 3.0.0.50) in Fineus (ver 3.0.0.50)
Obveščamo vas, da je z dnem 2.3.2009 na spletnem naslovu http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/DD/Pelias/Setup.htm objavljena nova, popravljena različica programa Silvester Pelias (ver 3.0.0.50), na spletnem naslovu http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/DD/Fineus/Setup.htm pa popravljena različica programa Silvester Fineus (ver 3.0.0.50)

Preizkusite svoje znanje davka od dohodkov pravnih oseb
Pripravili smo vam vprašalnik za preiskus znanja o davku od dohodkov pravnih oseb.

Borzna tečajnica na dan 31. 12. 2008

Tečajna lista z dne 31. 12. 2008

Akontiranje davka po davčnem obračunu v letu 2009
Dne 30.12.2008 je bil v Uradnem listu RS, št. 125 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavpP-2A). Ta zakon določa spremembo 371. člena, ki govori o akontiranju davka po davčnem obračunu in sicer se 4. odstavek spremeni.

Prevrednotenje finančnih naložb po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb
Pojasnilo DURS, št. 4200-165/2008-2, 9. 2. 2009

Ni komentarjev: