petek, 06. marec 2009

Sprememba pogojev za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost in družbenike zasebnih družb in zavodov

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 7/2009, dne 30.01.2009, so objavljene spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju: Pravila OZZ), ki so se začele uporabljati z dnem 14.02.2009.

Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Pravil OZZ se spreminjajo pogoji za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic in lastnike zasebnih podjetij opredeljenih v 5. in 6. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. list RS, št. 72/2006, s spremembami - ZZVZZ).

Več...

Ni komentarjev: