ponedeljek, 02. marec 2009

Uvedba novih zavarovalnih podlag 103 in 104

Pojasnilo ZZZS, št. 180-10/2009-DI/1, 22. 1. 2009

Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uvaja novi zavarovalni podlagi za zavarovance iz 5. in 6. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja bodo 30. 1. 2009 objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, tako, da se bosta novi zavarovalni podlagi pričeli uporabljati z dnem uveljavitve Pravil, to je 14. 2. 2009.

Več...

Ni komentarjev: