ponedeljek, 04. maj 2009

Pripojitev družbe in dokončni odbitni delež DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-284/2008, 30. 1. 2009

Davčni zavezanec navaja, da se je družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja le obdavčen promet, v letu 2008 pripojila k drugi družbi, ki opravlja oproščen in obdavčen promet ter pravico do odbitka DDV ugotavlja z izračunavanjem odbitnega deleža po prvem in drugem odstavku 65. člena ZDDV-1. Obračunski dan pripojitve je 1. 1. 2008, sodišče pa je pripojitev vpisalo v sodni register 1. 4. 2008. Na vprašanje v zvezi s tem odgovarjamo:

Ali se v izračun dokončnega odbitnega deleža za leto 2008 v števec in imenovalec iz drugega odstavka 65. člena ZDDV-1 všteva promet prevzete družbe za obdobje od obračunskega dne pripojitve do vpisa v sodni register in posledično popravlja tudi odbitek DDV od tega prometa.

V primeru, da se v izračun dokončnega odbitnega deleža za leto 2008 ne všteva promet prevzete družbe za obdobje od obračunskega dne pripojitve do dne vpisa pripojitve v sodni register, ali sme prevzemna družba ta promet upoštevati v izračunu začasnega odbitnega deleža za leto 2009.

Prevzemna družba v izračun končnega odbitnega deleža ne vključi podatkov družbe, ki se je pripojila. Prevzemna družba v izračun začasnega odbitnega deleža za leto 2009 vključi tudi podatke prevzete družbe za čas pred pripojitvijo.

Več...

Ni komentarjev: