ponedeljek, 18. maj 2009

Stopnja obdavčitve storitve sečnje dreves z DDV

Pojasnilo MF, št. 423-276/2008/2, 24. 3. 2009

Na vprašanje davčnega zavezanca v zvezi z uporabo nižje stopnje davka na dodano vrednost za storitve sečnje v gozdu Ministrstvo za finance pojasnjuje:

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) v prvem odstavku 41. člena določa, da se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 20 % od davčne osnove, razen za izjeme, ki so določene v drugem in tretjem odstavku istega člena, za katere se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 8,5 %. Dobave blaga in storitev iz drugega odstavka 41. člena ZDDV-1 so določene v Prilogi I, ki je sestavni del zakona.

12. točka Priloge I določa, da se med dobave blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, uvrščajo živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva ter storitve, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu.

Skladno z načelno določbo 146. člena ZDDV-1 se za razvrstitev dejavnosti po tem zakonu uporablja standardna klasifikacija dejavnosti.

Več...

Ni komentarjev: