petek, 22. maj 2009

Predlog novele Zakona o trošarinah (za komercialni dizel)

Vlada je na redni seji 16. aprila 2009 sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (za komercialni dizel). S predlaganim zakonom uvajamo možnost vračila plačane trošarine za plinsko olje, ki se dokazljivo porabi za pogon motornih vozil za komercialno uporabo.

Do vračila trošarine so upravičena vozila, ki so opredeljena z energetsko direktivo in predstavljajo tovorna vozila za prevoz blaga s skupno bruto maso 7,5 ton ali več, in vozila kategorije M2 ali M3 (avtobusov) za prevoz potnikov.

Več...

Ni komentarjev: