sreda, 20. maj 2009

Informativni dnevi ZPIZa v tujini (v letu 2009)

Predstavniki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bodo odgovarjali na vprašanja o pravicah iz slovenskega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

  • Varaždin: 25.5.2009 na naslovu:
    HZMO, Područna služba u Varaždinu, Kolodvorska 20c, Varaždin

  • Zagreb: 26.5.2009 na naslovu:
    HZMO, Središnja služba, A. Mihanovića 3, Zagreb

  • Split: 28.5.2009 na naslovu:
    HZMO, Područna služba u Splitu, Obala kneza Branimira 15, Split

Več...

Ni komentarjev: